| ENGLISH |

GEOGIS MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

1997 yılında Harita Mühendisi Ergün GÖKTEN tarafından kurulan GEOGIS yurtiçi ve yurtdışı birçok alanda resmi ve özel taahhütleri başarıyla tamamlamış ve halen faaliyetlerine devam etmektedir.

Ortakları ve tecrübeli Proje Müdür ve Müdür Yardımcıları dışında hali hazırda bünyesinde 60 tanesi mühendis (harita, inşaat, jeoloji, ziraat mühendisi ve şehir plancısı) olmak üzere yarısından fazlasını teknik personelin oluşturduğu toplam 220 çalışanı bünyesinde barındırmaktadır.

Firmamız 1 adet uçak, 7 adet ağır iş makinesi, 14 adet binek oto, 10 adet arazi aracı, 6 adet kamyonet ve minibüs, 1 adet midibüs, 1 adet ATV sınıfı araç ile onlarca GPS, elektronik takeometre ve 2 adet Dijital hava kamerasından oluşan araç filosu ve ekipman ile yurt içi ve dışında hizmet vermektedir.GEOGIS
A grubu proje ve teknik hizmetler müşaveriliği belgesine,
ISO 9001-2000 Kalite Sistem Belgesine,
Nato Güvenlik Belgesine
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Yapım ve Hizmet Sertifikasına
Kapasite Raporuna sahiptir.
Yersel Harita (1/1000 ölçekli) - 1000 Adet
Fotogrametrik Harita (1/1000 ölçekli) - 2000 Adet
Ortofoto Harita Üretimi (muhtelif ölçekli) - 5000 Adet
Ulaşım (yol,köprü,tünel vb.) projeleri - 1000 Adet
Muhtelif ölçekli altyapı projeleri - yaklaşık 1000 Adet proje yapımında bulunmuştur.

GEOGIS'in Türkiye / Ankara merkez olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde bulunan şantiyeleri bulunmaktadir.

GEOGIS modern yazılımlarla desteklenen geniş yerel alan ağına bağlı bilgisayarlar, iş istasyonları, yazıcı ve çizici cihazları ile departmanların gereksinimlerini sağlayan ofis içi çok kapsamlı baskı ve çoğaltma hizmetleri veren altyapıya sahiptir.

Geogis temel hizmet kriterlerinden ilki, kalite fiyat ve zamanında işi tamamlama açısından güvenilirliktir.

Tamamlanan işlerin kalitesiyle daima müşterilerinin beklentilerini aşmayı hedeflemektedir.

Geniş ve tecrübeli teknik kadrosunun yanı sıra teknolojik ekip ve ekipman ağına sahip olan GEOGIS alanında büyük bir deneyime sahip olup sektördeki yerini almıştır.

HİZMET ALANLARI

Harita Mühendisliği

Boru Hattı Projeleri
Karayolları, otoyolları, demiryolları Etüt Proje Mühendislik Hizmetleri
Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri
Kamulaştırma Sınırlarının Tespit ve İşaretlenmesi İşleri
Halihazır Harita Alım İşleri
İçme suyu, kanalizasyon, altyapı projeleri
İmar planı, Parselasyon Planı, İmar uygulaması işleri
GIS geliştirme
Sayısal Kadastral Harita Üretimi
Kadastro Çalışmaları
Arazi Toplulaştırma Projeleri Hazırlanması
Jeodezik ve Fotogrametrik Harita Yapım İşleri
İfraz, Tevhid İşleri
GPS(Uydusal Konum Belirleme) Ölçümleri
Arazi Değerlemesi
Kamu Kurumları, Bankalar vb için Taşınmaz Mal Değerlemesi

Çevre Mühendisliği

Karayolu,otoyol,demiryolu,havalimanı,baraj,sulama vb projelerin ve sanayi kuruluşlarının çevreye etkilerinin incelenmesi, raporlanması,analizlerin yapılması (ÇED RAPORU)
Peyzaj ve çevre düzenlemesi
Erozyonla mücadele ve çevre mühendisliği alanına giren tüm konular

İnşaat Mühendisliği

Ulaşım mühendisliği projeleri : Devlet ve il karayolu, otoyol, demiryolu, hafif raylı sistem ve metro projelerinin çizim,hesap ve raporlarının ilgili kurum şartnamelerine uygun şekilde hazırlanması.
Altyapı projeleri: İçme suyu,kanalizasyon,yağmur suyu projelerinin kurum şartnamelerine uygun şekilde yapılması
Belediyelerin ve organize sanayi kuruluşlarının her türlü alt yapı projeleri
Boru hatları, havalimanı, baraj, sulama vb. projelerle birlikte her konuda proje etüt ve kontrol hizmeti.

Şirketimiz ihtisas konularında ileri ve çağdaş teknolojinin gereği olarak her türlü alet ve donanımı ve bilgisayar yazılımlarını uzman kadrosu ile kullanmaktadır.

GEOGIS olarak Kalite Politikamız ve Misyonumuz ;

Verimlilik ve kalite anlayaşımızı sürekli geliştirerek, uzman kadromuzla bilim ve teknolojiyi takip ederek sektörde özel, güvenilir, ilkeli ve meslek etiğine uygun kalitede hizmetle müşteri memnuniyetini sağlayarak sektörde lider olmaktır.