| ENGLISH |

İstanbul – İzmir Otoyolu Kamulaştırma ve Kıymet Takdiri İşleri Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Danışmanlık Hizmeti İşi406 Km ana gövde, 43 Km bağlantı yolları, 65 Km kavşak kolları ve 136 Km yan yolların tamamı boyunca

- Şeritvari Kamulaştırma planı yapımı,

- Kamulaştırma işlerinin yürütülmesi ile

- Kıymet Takdiri İşleri kapsamında ;

        Her bir parselin Tapu kayıtlarının çıkartılması

        Tapu Müdürlüklerinden emsal bedellerin çıkartılması

        Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Maliye hazinesi satış bedellerinin tespiti

        Kadastro Müdürlüklerinden kadastral altlık ve değişikliklerin tespiti

        İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden Münavebe kayıtlarının tespiti,

        Belediyelerden İmar durumu ve emlak rayiç bedellerinin çıkartılması,

        Ziraat odalarından münavebe verisi çıkartılması,

        Arazide tespit, aplikasyon, bilgi toplama ve resim çekimi

        Ağaç ve müştemilat tespiti

        Kıymet değer raporu oluşturma

        Binaların çizimi ve bina ve ağaç bedel hesabı,

        Sonuçların Karayolları kamulaştırma bilgi sistemine girişi

- Genel Danışmanlık hizmeti.