| ENGLISH |

3B KENT MODELLEMESİ VE 3B KENT REHBERİ


Uçuş Planlaması,
Eğik ve Düşey Hava Fotoğrafı Alımı

• Yer Kontrol Noktası ve GPS Ölçümleri

• CESSNA T207A model uçağımız ile görüntü alımı.

• Vexcel ve DMC sayısal hava kameralarıEğik Hava Fotoğraflarını Görüntüleme ve Üzerinden Ölçüm Alma (OttoPENTA Yazılımı)

Eğik fotoğrafları kısa zamanda görüntüleme ve üzerlerinde ölçüm yapma yazılımıdır. Harita veya ortofotodan gelen yatay konum bilgisini, Sayısal Arazi Modelinden gelen yükseklik bilgisini, eğik fotoğraflardan gelen düşey bilgiyi ve veri tabanından gelen Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) içeriğini birleştirir ve kullanıcıya sunar.3B Bina Modellerinin Oluşturulması (CityGRID Yazılımı)

CBS ile bütünleşmeye hazır akıllı bina modelleri

İhtiyaca yönelik bina detay düzeyi

Eğik hava fotoğrafları, yüksek bindirmeli stereo hava fotoğrafları, mobil haritalama verisi ve yersel fotoğraflar ile otomatik gerçek görünümlü yüzey kaplaması3B KENT REHBERİNİN WEB ve MOBİL CİHAZLARDAN SUNULMASI (KNVCity Yazılımı)

Simge Yapılar

Gerçekçi mimari 3B modellerin dışında ve içinde kesintisiz serbest gezinme.

Zengin etkileşim araçları ile bilgi alma, sorgulama ve görselleştirme seçenekleri.

Uygulama cep telefonundan kişisel bilgisayarlara kadar tüm platformlarda kullanılabilir.


3B Kent Rehberi

3B Kent Rehberi sayesinde gerçekçi kent modellerini web tarayıcınızdan görüntüleyebilirsiniz. Zengin görsel altyapı ve coğrafi uygulamalar ile gerçek yaşam benzeri görselleştirme yapabilir ve çok sayıda 3B mekansal işlem ve sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz. Örneğin, zengin ölçüm araçları sayesinde tüm şehirdeki yapıların yükseklikleri, çatı eğimleri, pencere alanları, hacimleri gibi ölçümleri yapabilir, farklı katmanları görsel karşılaştırma aracıyla görüntüleyip farklılıkları inceleyebilir ve tüm şehrin gerçek zamanlı gölge analizini yapıp, yapı cephelerini güneşe göre renklendirebilirsiniz. 3B Kent rehberini mobil cihazlarınızda da tüm özellikleriyle kullanabilirsiniz.


Türkiye’de ilk kez

• Bir kentin bütününe ait 3 boyutlu kent modeli

• Hem 2 boyutlu, hem de 3 boyutlu kent rehberine sahip bir yerel yönetim

• 300 Km² gibi büyük bir alanda eğik görüntü alımı

• Türk harita mühendislerinin geliştirdiği yazılımlarla eğik fotoğrafların görüntülenmesi ve üzerinde ölçüm olanakları, 3 boyutlu kent modelinin, web tarayıcısı ve mobil cihazlar (akıllı telefonlar, tablet bilgisayarlar vb) üzerinden sunumu


Konya Büyükşehir Belediyesinin başlıca kazanımları

• Halen kullanımda olan 2 boyutlu kent rehberinde yapılan bütün işlemlerin şu anda 3 boyutlu kent rehberi üzerinde de yapılabilmesi

• Planlanan mimari ve kentsel tasarım projelerinin kent siluetini nasıl etkileyeceğinin kolayca görülebilmesi

• Belediye teknik personeline, 3 boyutlu kent modeli oluşturma veya güncelleme yeteneğinin verilen eğitim ile kazandırılması

• Etkin ve çağdaş teknolojiler kullanılarak Konya’nın turizm alanında tanıtımına katkı sağlanması

• Vatandaşlara kentlerini ve yaşadıkları mekanları 3 boyutlu görme olanağı sunulmasıINTERGEO EURASIA KONFERANS VE FUARINA GEOGIS A.Ş.

KATILIMI BASIN BİLDİRİSİ

28-29 Nisan 2014 tarihleri arasında WOW İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen INTERGEO EURASIA Konferans ve Fuar etkinliğinde, Türkiye’de GEOGIS A.Ş. tarafından ilk kez gerçekleştirilen “3 Boyutlu Kent Modellemesi ve 3 Boyutlu Kent Rehberi” Projesi ile ilgili tanıtımlar yapılmıştır.

3 Boyutlu (3B) Kent Modeli; kentin dokusunu oluşturan bina, yol, köprü, sosyal, kültürel, dini, tarihi tesisler ile, bitki örtüsü vb. coğrafi detayların, sayısal ortamda 3 boyutlu olarak temsil edilmesidir. Ayrı ayrı 3 boyutlu modellerden oluşan, kente ait üç boyutlu veri setinde coğrafi nesneler geometrik, topolojik, semantik, görsel ve konumsal özellikleri ile Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mantığında temsil edilirler.

3B modelin en önemli yararı; esnekliği ve geleceğe yönelik karar verme sürecinde, kullanıcılar üzerindeki ikna etkisidir. Karara konu olacak projeyi, bölgeye gitmeden, her yönü ile gözlemlemeye, irdelemeye ve sorgulamaya olanak tanır. Modelin 3B geometrisine, doğal renginde doku giydirilerek (texturing), gerçekçi görününm (photo-realistic) ve estetik kazandırılması sağlanır.

3B kent modelleri, görselliğin ön planda olmasından dolayı, kent planlama ve belediyecilik hizmetlerinde yöneticilerin doğru ve etkin kararlar almasına yardımcı olmayı ve sürdürülebilir kent gelişiminin sağlanmasını hedefleyen karar destek sistemleri olarak kullanılmaktadır. Başlıca uygulama alanları; Şehir ve bölge gelişim tasarımı, kent planlaması, siluet analizi, imar projelerinin sanal ortamda kent modeline uyarlanması, asayiş ve güvenlik simülasyonları, şehrin tanıtımı, emlak vergisi amaçlı değerleme, taşınmaz kayıtlarının 3 boyutlu ortamda temsili, baz istasyonu konumlaması, kent ısınma ve gölge analizi, rüzgar simülasyonu, inşaat projeleri hazırlık çalışmaları olarak sıralanabilir.

Konya Büyükşehir Belediyesi’ne ait “Eğik Hava Fotoğrafı Alımı ve 3 Boyutlu Kent Modeli Oluşturulması” Projesi; gerek içeriği, gerekse işlevleri açısından belediyecilik, kent bilgi sistemleri ve haritacılık alanındaki yenilikleri bünyesinde barındırması ve Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen örnek bir uygulama olmasının yanında, sonuçları hem diğer belediyeler, hem de bilimsel çevrelerce merakla beklenen özgün bir çalışmadır. Anılan Proje, Ağustos 2012 ayı içerisinde ihale edilmiş ve GEOGIS Mühendislik Müşavirlik İnşaat ve Ticaret A.Ş. sorumluluğunda yürütülmüş ve Şubat 2014 ayında sonuçlandırılmıştır. GEOGIS bu projede ülkemize özgü bir üretim ve yönetim modeli geliştirmiş ve bu bağlamda; “Eğik Görüntüleri Görüntüleme ve Ölçüm” yazılımı ile “Web ve Mobil Uygulama” yazılımlarının ülkemizde geliştirilmesini sağlamıştır.

INTERGEO EURASIA KONFERANS VE FUARINDAN...