| ENGLISH |

FOTOGRAMETRİK ÇALIŞMALARA. Yer Kontrol Noktası ve GPS Ölçümleri
GPS / IMU vasıtası ile elde edilen Yöneltme Bilinmeyenlerinin doğruluğunu kontrol etmek ve kalitesini arttırmak amacıyla Jeodezi departmanımızca güzergah boyunca ikmal edilen YKN tesis, ölçü ve hesabından sonra uçuş çalışmasına başlanılır.

B. Uçuş (Görev) Planlaması
Sahibi olduğumuz kameranın çevre birimleri olan GPS / IMU ve Uçuş Kontrol Sistemi, çekimi planlanan her bir fotoğrafın planlanan konumunda çekilmesini sağlar.

C. Görüntü Alımı
Meterolojik durumlar ve notam şartları dikkate alınarak zamanın en verimli şekilde kullanılacağı konaklanacak havalimanları, uçuş süreleri, iş süreci gibi konular planlanıp görüntülerin alınacağı uçuşlar gerçekleştirilir.

D. Kıymetlendirme
Projeye yeter sayıda fotogrametrik iş istasyonu ve vardiya sayıları belirlenerek vektör haritalar tamamlanır.

E. Ortofoto
Vektör haritaların üretimi ile eş zamanlı olarak Ortofoto üretim çalışmaları da gerçekleştirilir.

F. GIS
Sürecin sonunda tamamlanan veriler GIS ortamına entegre edilir.