| ENGLISH |

3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Kamulaştırma ve
Kıymet Takdiri İşleri İle Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve
Danışmanlık Hizmeti İşi19 adet kavşak ve bağlantı yollarına sahip yaklaşık 115 km’lik Kuzey Marmara Otoyol Projesi kapsamında;

- Şeritvari Kamulaştırma planı yapımı,

- Kamulaştırma işlerinin yürütülmesi ile

- Kıymet Takdiri İşleri kapsamında ;

         Her bir parselin Tapu kayıtlarının çıkartılması

         Tapu Müdürlüklerinden emsal bedellerin çıkartılması

         Milli Emlak Genel Müdürlüğünden Maliye hazinesi satış bedellerinin tespiti

         Kadastro Müdürlüklerinden kadastral altlık ve değişikliklerin tespiti

         İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden Münavebe kayıtlarının tespiti,

         Belediyelerden İmar durumu ve emlak rayiç bedellerinin çıkartılması,

         Ziraat odalarından münavebe verisi çıkartılması,

         Arazide tespit, aplikasyon, bilgi toplama ve resim çekimi

         Ağaç ve müştemilat tespiti

         Kıymet değer raporu oluşturma

         Binaların çizimi ve bina ve ağaç bedel hesabı,

         Sonuçların Karayolları kamulaştırma bilgi sistemine girişi

- Genel Danışmanlık hizmeti.