| ENGLISH |
 • Intergeo Eurasia Fuarında biz de vardık!  GEOGIS olarak, 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen Intergeo Eurasia Jeoinformasyon, Arazi Yönetimi, Yapı Endüstrisi ve Çevre Konulu Fuar’da stand açtık.

 • Fotogrametrik Çalışmalar

  Sahibi olduğumuz kamera ve hazırlanan Uçuş(Görev) Planlaması ile

  Yer Kontrol Noktası ve GPS Ölçümleri

  GPS/IMU ve Uçuş Kontrol Sistemi

  Kıymetlendirme(Vektör haritalar)

  Eş zamanlı olarak Ortofoto Üretim

  GIS ile entegrasyon

 • İstanbul – İzmir Otoyolu Kamulaştırma ve Kıymet Takdiri İşleri İle Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Danışmanlık Hizmeti İşi

  384 Km güzergah boyu, 406 Km ana gövde, 43 Km bağlantı yolları, 65 Km kavşak kolları, 136 Km yan yollar ile İzmit Körfez geçiş köprüsünün tamamında;

  - Kamulaştırma planı yapımı,

  - Kamulaştırma işlerinin yürütülmesi,

  - Güzergahların tamamında Kıymet Takdiri İşleri

 • 3. Boğaz Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Kamulaştırma ve Kıymet Takdiri İşleri İle Kamulaştırma İşlemlerinin Yürütülmesi ve Danışmanlık Hizmeti İşi

  Odayeri – Paşaköy arasında 19 adet kavşak ve bağlantı yollarına sahip yaklaşık 115 km’lik Kuzey Marmara Otoyol Projesi kapsamında;

  - Kamulaştırma planı yapımı,
  - Kamulaştırma işlerinin yürütülmesi,
  - Güzergahların tamamında
  Kıymet Takdiri İşleri
  - Danışmanlık hizmeti


 • Türkiye’de ilk kez Eğik Hava Kamerasından Elde Edilmiş Görüntüler İle 3B Kent Modeli

 • ULAŞIM PROJELERİ

  1.Kent içi yol, il yolu, otoyol ve devlet yolu projelendirme

  2.Demiryolu Projelendirme

  3.Alt Geçit ve Kavşak Projelendirme

  4.Karayolları Gürültü Haritalarının Hazırlanması

 • Sayısal Harita Üretimi

  Her türlü haritaların sayısal ortama dönüştürülmesi

  2.Yeni yapılacak haritaların sayısal ortamda üretilmesi ve harita çizimlerinin yapılması

  Topoğrafik, Kadastral, Tematik, Özel Amaçlı, Şeritvari, Kamulaştırma, Aplikasyon, Plankote

 • Taşınmaz Mal Değerleme İşi

  Karayolları ve Kentsel Dönüşüm Projelerinde;

  - Gayrimenkul ile ilgili her türlü bilginin toplanması,

  - Ağaç ve müştemilat bilgisi toplama,

  - Arazi aplikasyonu,

  - Kıymet değer raporu oluşturma.

 • Altyapı Hizmetleri

  1.Kamulaştırma Mühendislik Hizmetleri

  2.Doğalgaz, Kanalizasyon, Elektrik, İçme suyu vb. tüm altyapı tesislerinin zeminde ölçülmesi, paftaların sayısallaştırılması

 • Boru Hattı Projeleri

  Fizibilite ve en uygun güzergah tespiti, ölçü kanavalarının hazırlanması

  Yer Kontrol Noktalarının tesis, röper ve GPS ölçülerinin yapılması ve hesap işlemleri

  Güzergahların şerit-vari haritaları, profil ve özel geçiş ölçülerinin yapılması

 • Arazi Toplulaştırması Projeleri

  1/5000 ölçekli Fotogrametrik haritaların üretimi

  Toprak etütleri

  Blok oluşturma

  Parselasyon

  Tescil ve tapu dağıtımı

GEOGIS

#

1997 yılında Harita Mühendisi Ergün GÖKTEN tarafından kurulan Geogisyurtiçi ve yurtdışı bir çok alanda resmi ve özel taahhütleri başarıyla tamamlamış ve halen faaliyetlerine devam etmektedir.

Ortakları ve tecrübeli Proje Müdür ve Müdür Yardımcıları dışında hali hazırda bünyesinde 60 tanesi mühendis (harita, inşaat, jeoloji, ziraat mühendisi ve şehir plancısı) olmak üzere yarısından fazlasını teknik personelin oluşturduğu toplam 220 çalışanı bünyesinde barındırmaktadır...

Son Projeler

Kontrollük ve Müşavirlik Hizm.

 • Fotogrametrik Çalışmalar >> detaylı bilgi
 • 1.Altyapı projeleri ve inşaat kontrollükleri
 • *Ulaşım projeleri
 • *İçme suyu projeleri
 • *Kanalizasyon projeleri
 • *Enerji nakil hatları
 • *Gayrimenkul müşavirliği
 • 2.Kamu arazilerinin tespiti ve ülke ekonomisine kazandırılması
 • 3.Mega (Büyük) projeler için ülke genelinde veri tespiti yapılması